Kamerbrief verkenning bouwsparen Nederlandse markt

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de uitkomsten van zijn verkenning naar de (on)mogelijkheden voor bouwsparen in de context van de Nederlandse woningmarkt. Hij had dit toegezegd tijdens de Algemene Financiële Beschouwing (AFB) van 1 oktober 2020.

Kamerbrief verkenning bouwsparen Nederlandse markt (PDF | 3 pagina's | 195 kB)