Kamerbrief invulling motie-Peters over dyslexiezorg

Staatssecretaris Blokhuis beschrijft hoe hij invulling geeft aan de gewijzigde motie-Peters c.s. over dyslexiezorg via de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.