Kamerbrief over wijzigingsregeling Lerarenbeurs studiejaar 2021-2022


Minister Slob en minister Van Engelshoven informeren de Tweede Kamer over een aantal wijzigingen in de subsidieregeling Lerarenbeurs voor studiejaar2021-2022.