Nader rapport wijziging wet Bibob 2e tranche

Nader rapport en advies Afdeling advisering Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met informatiedeling tussen bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak en enige overige wijzigingen.

Nader rapport wijziging wet Bibob 2e tranche (PDF | 4 pagina's | 113 kB)