Wetsvoorstel Nader rapport wijziging wet Bibob 2e tranche

Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met informatiedeling tussen bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak en enige overige wijzigingen.

Wetsvoorstel Nader rapport wijziging wet Bibob 2e tranche (PDF | 48 pagina's | 519 kB)