Aanbiedingsbrief Kamervragen 1e ISB 2021 inzake herijking Steun- en Herstelpakket

Minister Koolmees stuurt de memorie van antwoord op vragen van de leden van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar aanleiding van de 1e incidentele suppletoire begroting 2021 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Aanbiedingsbrief  Kamervragen 1e ISB 2021 inzake herijking Steun- en Herstelpakket (PDF | 1 pagina | 52 kB)

Aanvullende begrotingen door extra uitgaven

Voor de aanpak van de coronacrisis doen ministeries extra uitgaven die nog niet in de begroting stonden. De extra uitgaven staan in een aanvullende begroting. Die wordt ook wel een suppletoire begroting genoemd.