5e incidentele suppletoire begroting 2021 EZK

Wetsvoorstel tot wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor het jaar 2021 (5e incidentele suppletoire begroting inzake ondersteuning van start- en scale-ups en het (innovatieve) mkb, aanvullingen op het economisch steun- en herstelpakket en tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19).

5e incidentele suppletoire begroting 2021 EZK (PDF | 3 pagina's | 99 kB)