Kamerbrief advies voor internationale commissie biomassa en verhouding tot bestaande commissies

Minister Van 't Wout doet zijn toezegging gestand om te bezien hoe het voorstel van de Sociaal-Economische Raad voor een internationale wetenschappelijke commissie voor biomassa zich verhoudt tot andere, al bestaande internationale commissies en gremia.

Kamerbrief advies voor internationale commissie biomassa en verhouding tot bestaande commissies (PDF | 3 pagina's | 190 kB)