Antwoord op schriftelijke vragen over online proctoring

Minister Van Engelshoven beantwoordt Kamervragen over het gebruik van online proctoring tijdens tentamens door instellingen in het hoger onderwijs.

Antwoord op schriftelijke vragen over online proctoring (PDF | 5 pagina's | 420 kB)