Memorie van toelichting 6e incidentele suppletoire begroting 2021 EZK

Toelichting op het wetsvoorstel tot wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2021 (6e incidentele suppletoire begroting inzake voucherkredietfaciliteit en uitvoeringskosten RVO TOGS).

Memorie van toelichting 6e incidentele suppletoire begroting 2021 EZK (PDF | 8 pagina's | 298 kB)