Jaarverslag 2020 van het College voor Toetsen en Examens

Het jaarverslag blikt terug op de taakuitvoering en het gevoerde beleid van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) in 2020. Het gaat daarbij in op de getroffen maatregelen als gevolg van coronacrisis.

Jaarverslag 2020 van het College voor Toetsen en Examens (PDF | 21 pagina's | 928 kB)