Uitbetaling en overnemen schulden voor ouders in de MSNP en WSNP

Staatssecretaris Van Huffelen van Financiën informeert de Eerste en Tweede Kamer over compensatie voor ouders die zich in een minnelijke schuldregeling (MSNP) en Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) bevinden.