Kamerbrief over advies Commissie m.e.r. plan-MER Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening

Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Visser informeren de Tweede Kamer over het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r) over de Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening, het bijbehorende plan-MER en de Passende Beoordeling op Hoofdlijnen. Het advies zit als bijlage bij de Kamerbrief.

Kamerbrief over advies Commissie m.e.r. plan-MER Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening (PDF | 2 pagina's | 180 kB)