Kamerbrief over advies Commissie voor de m.e.r. over milieueffectrapport over Nieuw Normen- en Handhavingstelsel Schiphol

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over het toetsingsadvies van de Commissie voor de milieueffectrapportage over het milieueffectrapport 'Nieuwe Normen-en HandhavingstelselSchiphol (NNHS)' en de passende beoordeling. Het advies zit als bijlage bij de Kamerbrief.

Kamerbrief over advies Commissie voor de m.e.r. over milieueffectrapport over Nieuw Normen- en Handhavingstelsel Schiphol (PDF | 2 pagina's | 290 kB)