Antwoord schriftelijke vragen oproep werkgevers meer creativiteit voor stageplaatsen

Minister Van Engelshoven beantwoordt schriftelijke vragen naar aanleiding van het bericht 'Werkgevers: creatieve oplossing nodig voor meer stageplekken mbo’ers'.