Kamerbrief met beleidsreactie op advies Raad voor Cultuur gevolgen coronacrisis

Minister Van Engelshoven geeft haar beleidsreactie op het advies 'Onderweg naar overmorgen' van de Raad voor Cultuur. Het advies richt zich op ondersteuning van de culturele en creatieve sector in verband met de gevolgen van de coronacrisis.