Kamerbrief visie transitie warmtesysteem

Minister Van 't Wout geeft een visie op het warmtesysteem en de ontwikkeling daarvan. Dit moet gemeenten ondersteunen bij hun plannen voor het verduurzamen van de warmtevoorziening van gebouwen. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Kamerbrief visie transitie warmtesysteem (PDF | 11 pagina's | 567 kB)