Kamerbrief met kabinetsreactie resultaten Nederlands-Vlaamse bestuurlijke werkgroep grensbelemmeringen en grenseffecten in IAK

Staatssecretaris Knops stuurt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op de resultaten van de Nederlands-Vlaamse bestuurlijke werkgroep grensbelemmeringen en grenseffecten in het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)