Kamerbrief over gevolgen van duurzaam gescheiden leven (DGL) voor de eigen bijdrage aan het CAK

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over gevolgen van duurzaam gescheiden leven (DGL) voor de verschuldigde eigen bijdrage aan het CAK. Het CAK berekent en int de eigen bijdragen voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en het beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Kamerbrief over gevolgen van duurzaam gescheiden leven (DGL) voor de eigen bijdrage aan het CAK (PDF | 4 pagina's | 260 kB)