Nader rapport wetsvoorstel wijziging whw en WSF 2000 tijdelijke voorzieningen voor het studiejaar 2021-2022 in verband met COVID 19

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt het nader rapport over het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over tijdelijke voorzieningen voor het studiejaar 2021-2022 in verband met COVID-19.

Nader rapport wetsvoorstel wijziging whw en WSF 2000  tijdelijke voorzieningen voor het studiejaar 2021-2022 in verband met COVID 19 (PDF | 2 pagina's | 191 kB)