Kamerbrief over voortgang verbetering forensische zorg

Minister Dekker informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de verbetering van het stelsel forensische zorg sinds 3 december 2020. Daarbij gaat hij in op de eindevaluatie van de verbetermaatregelen naar aanleiding van de rapporten van de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over het detentieverloop van Michael P. Ook bespreekt hij de voortgang van het brede pakket van maatregelen en acties van de afgelopen jaren om de forensische zorg te versterken.

Kamerbrief over voortgang verbetering forensische zorg (PDF | 9 pagina's | 307 kB)