Beantwoording commissievragen over het landelijk kader universitaire ombudsfunctie

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen uit het schriftelijk overleg over haar brief met de aanbieding van het landelijk kader en toelichting invulling universitaire ombudsfunctie. Zij ontving deze vragen van de fracties van VVD, D66, GroenLinks, SP, PvdA en de Christen Unie van de Tweede Kamer.

Beantwoording commissievragen over het landelijk kader universitaire ombudsfunctie (PDF | 13 pagina's | 383 kB)