Kamerbrief over resultaten Bestuursakkoord Water

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) stuurt het eindrapport over de resultaten van het Bestuursakkoord Water (BAW) voor maatregelen voor een doelmatiger waterbeheer naar de Tweede Kamer. Het rapport gaat over de periode 2010-2019. Het BAW is een akkoord tussen Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Zij gaat daarbij in op de hoofdlijnen van de resultaten.

Kamerbrief over resultaten Bestuursakkoord Water (PDF | 2 pagina's | 187 kB)