Voortgangsbrief aanbevelingen OvV-rapport MSC Zoe

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de aanbevelingen uit het rapport 'Veilig containertransport ten noorden van de Waddeneilanden –Lessen na het containerverlies van de MSC Zoe' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Daarnaast reageert zij op het Actieplan schone Wadden van het voormalige Tweede Kamerlid Schonis (D66). Ook stuurt zij het eindrapport van het ecologisch onderzoek naar de gevolgen van het ongeval met de MSC Zoe.

Voortgangsbrief aanbevelingen OvV-rapport MSC Zoe (PDF | 9 pagina's | 290 kB)