Beantwoording Kamervragen over aanbevelingen Raad van Europa over Regionale Talen of Talen van Minderheden

Minister Ollonngren ( BZK) beantwoordt de vragen over de aanbevelingen van het Comité van Ministers van de Raad van Europa over onder meer de Friese taal. De aanbevelingen staan in de zesde periodieke rapportage naleving Europees Handvest voor Regionale Talen of Talen van Minderheden. De vragen zijn gesteld door het Kamerlid Raven (OSF) .

Beantwoording Kamervragen over aanbevelingen Raad van Europa over Regionale Talen of Talen van Minderheden (PDF | 5 pagina's | 328 kB)