Beantwoording Kamervragen over onderzoek naar stikstofdepositie en kritische depositiewaarden

Minister Schouten stuurt haar antwoorden op vragen over het onderzoek naar stikstofdepositie en kritische depositiewaarden. Deze vragen zijn een vervolg op eerdere Kamervragne over hetzelfde onderwerp. Beide keren zijn de vragen gesteld door het Tweede-Kamerlid Bisschop (SGP). 

Beantwoording Kamervragen over onderzoek naar stikstofdepositie en kritische depositiewaarden (PDF | 7 pagina's | 323 kB)