Beantwoording Kamervragen over het artikel Dit is oorlog: het internationale netwerk van christelijke fundamentalisten achter het Poolse abortusverbod

Minister Van Engelshoven beantwoordt vragen over het artikel 'Dit is oorlog: het internationale netwerk van christelijke fundamentalisten achter het Poolse abortusverbod'. 

Beantwoording Kamervragen over het artikel Dit is oorlog: het internationale netwerk van christelijke fundamentalisten achter het Poolse abortusverbod (PDF | 4 pagina's | 351 kB)