Abortus

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Als zwangere vrouw kunt u ervoor kiezen uw zwangerschap af te breken. Bijvoorbeeld omdat de zwangerschap ongewenst is. Of omdat er een medische noodzaak voor abortus is. Abortus mag tot een kind voor de wet levensvatbaar is buiten het lichaam van de moeder. Dat is bij 24 weken zwangerschap.

De Rijksoverheid. Voor Nederland