Wat moet ik doen als ik abortus overweeg?

U kunt terecht bij uw huisarts of een abortuskliniek als u over abortus nadenkt.

Hulp bij keuze abortus

Weet u niet zeker of u voor een abortus moet kiezen? Of wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Kijk dan op de website van Informatiepunt onbedoelde zwangerschap. Of neem contact op met uw huisarts, een maatschappelijk werker of een abortuskliniek. 

Verplichte bedenktijd bij abortus

Na het 1 gesprek bij uw huisarts of de arts van de abortuskliniek heeft u een verplichte bedenktijd. Deze bedenktijd is 5 dagen tussen het 1 gesprek en de abortus. Dit is omdat u vrijwillig en welbewust moet kunnen kiezen voor een abortus. Ook moet de behandelend arts er zeker van zijn dat uw keuze vrijwillig en weloverwogen is.

Bent u 16 dagen of minder over tijd? Dan heeft u geen verplichte bedenktijd.

Naar verwachting zal de verplichte bedenktijd van 5 dagen per 1 januari 2023 worden afgeschaft. Een wetsvoorstel dat deze aanpassing mogelijk maakt is op 21 juni 2022 door de Eerste Kamer aangenomen.

Abortus door kliniek of ziekenhuis met vergunning

U kunt een abortus alleen laten uitvoeren bij een abortuskliniek of een ziekenhuis met een vergunning van het ministerie van VWS. U kunt zelf contact opnemen met een abortuskliniek. U kunt ook uw huisarts vragen om een doorverwijzing naar een abortuskliniek of een ziekenhuis.

Hulp na abortus

Misschien heeft u na de abortus hulp nodig bij het verwerken. De hulp krijgt u via een maatschappelijk werker of via het Fiom. Uw huisarts kan u ook doorverwijzen naar een hulpverlener.

Kosten abortus

Woont u in Nederland en heeft u een zorgverzekering? Dan kost de behandeling u niets. Uw zorgverzekeraar vergoedt een abortus in een ziekenhuis. Een abortus in een abortuskliniek wordt aan de abortuskliniek vergoed via de Subsidieregeling abortusklinieken.