Wat moet ik doen als ik abortus overweeg?

U kunt terecht bij uw huisarts, een abortuskliniek of keuzehulporganisatie als u over abortus nadenkt. Een arts kan u helpen te bepalen of u bedenktijd nodig heeft om een keuze te maken.

Hulp bij keuze abortus

Weet u niet zeker of u voor een abortus moet kiezen? Of wilt u meer informatie over de andere mogelijkheden bij een onbedoelde zwangerschap? U kunt hulp krijgen bij het nemen van een beslissing. In het hele land zijn keuzehulporganisaties waar u terecht kunt met vragen. Dit kan ook online. Meer informatie over de keuze bij een onbedoelde zwangerschap vindt u op de website van het Informatiepunt onbedoelde zwangerschap. U kunt voor hulp bij uw keuze ook contact opnemen met uw huisarts, een maatschappelijk werker of abortuskliniek. 

Abortus door kliniek of ziekenhuis

U kunt een abortus op dit moment laten uitvoeren bij een abortuskliniek of ziekenhuis. Bij abortusklinieken kunt u altijd terecht, ook zonder een verwijzing. U kunt zelf contact opnemen met een abortuskliniek. Een lijst van abortusklinieken is te vinden op de site van het Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGvA). 

Is er een medisch probleem rond uw zwangerschap? Dan kunt u voor abortus na een doorverwijzing van uw huisarts terecht in een ziekenhuis. 

In de nabije toekomst kunt u ook abortus bij de huisarts laten uitvoeren. De huisarts schrijft dan medicijnen voor die de zwangerschap afbreken (abortuspil). Dat kan tot 9 weken zwangerschap.

Hulp na abortus

Misschien heeft u na de abortus hulp nodig bij het verwerken. Deze hulp is gratis en kunt u ook online krijgen. Meer informatie over hulp na abortus vindt u op de website van het Informatiepunt onbedoelde zwangerschap. Uw huisarts kan u ook doorverwijzen naar een hulpverlener.

Kosten abortus

Woont of werkt u in Nederland? Dan kost de behandeling u niets. Een abortus in een abortuskliniek wordt door de overheid betaald (via subsidie). Uw zorgverzekeraar vergoedt een abortus in een ziekenhuis. Wanneer het in de toekomst mogelijk wordt om een abortus bij de huisarts te laten uitvoeren, is dit ook gratis.

Heeft u geen geldige verblijfspapieren of bent u tijdelijk in Nederland? Dan moet u de behandeling zelf betalen. De klinieken kunnen u meer vertellen over de kosten.

Twijfelt u of abortus voor u gratis is? Bijvoorbeeld omdat u als buitenlandse student in Nederland studeert? Of als arbeidsmigrant in Nederland werkt? Als u onder de Wet langdurige zorg valt, is abortus voor u gratis. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank staat uitgelegd wie wel en wie niet onder de Wet langdurige zorg valt.