Wat moet ik doen als ik abortus overweeg?

U kunt terecht bij uw huisarts of een abortuskliniek als u over abortus nadenkt.

Hulp bij keuze abortus

Weet u niet zeker of u voor een abortus moet kiezen? Of wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Kijk dan op de website van Informatiepunt onbedoelde zwangerschap. Of neem contact op met uw huisarts, een maatschappelijk werker of een abortuskliniek. 

Geen verplichte minimale bedenktermijn bij abortus

Per 1 januari 2023 is de verplichte minimale bedenktermijn voor de afbreking van zwangerschappen vervallen. Vanaf 1 januari 2023 kan de zwangere in overleg met de arts bepalen welke bedenktijd nodig is om tot een weloverwogen besluit te komen. Die bedenktijd kan korter zijn dan 5 dagen. Daardoor is het ook mogelijk dat de afbreking op dezelfde dag plaatsvindt.

Abortus door kliniek of ziekenhuis met vergunning

U kunt een abortus alleen laten uitvoeren bij een abortuskliniek of een ziekenhuis met een vergunning van het ministerie van VWS. U kunt zelf contact opnemen met een abortuskliniek. U kunt ook uw huisarts vragen om een doorverwijzing naar een abortuskliniek of een ziekenhuis.

Hulp na abortus

Misschien heeft u na de abortus hulp nodig bij het verwerken. De hulp krijgt u via een maatschappelijk werker of via het Fiom. Uw huisarts kan u ook doorverwijzen naar een hulpverlener.

Kosten abortus

Woont u in Nederland en heeft u een zorgverzekering? Dan kost de behandeling u niets. Uw zorgverzekeraar vergoedt een abortus in een ziekenhuis. Een abortus in een abortuskliniek wordt aan de abortuskliniek vergoed via de Subsidieregeling abortusklinieken.