Wat moet ik doen als ik abortus overweeg?

U kunt terecht bij uw huisarts of een abortuskliniek als u over abortus nadenkt.

Hulp bij keuze abortus

Weet u niet zeker of u voor een abortus moet kiezen? Of wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan contact op met uw huisarts of een abortuskliniek. U kunt ook terecht bij het Fiom of een maatschappelijk werker.

Verplichte bedenktijd bij abortus

Na het 1e gesprek bij uw huisarts of de arts van de abortuskliniek heeft u een verplichte bedenktijd. Deze bedenktijd is 5 dagen tussen het 1e gesprek en de abortus. Dit is omdat u vrijwillig en welbewust moet kunnen kiezen voor een abortus. Ook moet de behandelend arts er zeker van zijn dat uw keuze vrijwillig en weloverwogen is.

Bent u 16 dagen of minder over tijd? Dan heeft u geen verplichte bedenktijd.

Abortus door kliniek of ziekenhuis met vergunning

U kunt een abortus alleen laten uitvoeren bij een abortuskliniek of een ziekenhuis met een vergunning van het ministerie van VWS. U kunt zelf contact opnemen met een abortuskliniek. U kunt ook uw huisarts vragen om een doorverwijzing naar een abortuskliniek of een ziekenhuis.

Hulp na abortus

Misschien heeft u na de abortus hulp nodig bij het verwerken. De hulp krijgt u via een maatschappelijk werker of via het Fiom. Uw huisarts kan u ook doorverwijzen naar een hulpverlener.

Kosten abortus

Woont u in Nederland en heeft u een zorgverzekering? Dan kost de behandeling u niets. Uw zorgverzekeraar vergoedt een abortus in een ziekenhuis. Een abortus in een abortuskliniek wordt aan de abortuskliniek vergoed via de Subsidieregeling abortusklinieken.