Tot hoeveel weken kan ik een abortus laten uitvoeren?

Een abortus mag tot de 24e week van de zwangerschap. Bent u langer dan 16 dagen over tijd, dan heeft u een verplichte bedenktijd van 5 dagen.

Abortus tot 16 dagen overtijd

Een overtijdbehandeling is een abortus wanneer u 16 dagen of minder over tijd bent. Voor deze vroege abortus geldt de verplichte bedenktijd van 5 dagen niet. De vroege abortus mag alleen uitgevoerd worden in een abortuskliniek of een ziekenhuis met een vergunning van het ministerie van VWS. De zwangerschap kan zowel medicamenteus als instrumenteel afgebroken worden.

Abortus tot 24 weken

Abortus mag tot de vrucht buiten uw lichaam zou kunnen overleven. Die grens ligt voor de Strafwet bij 24 weken. Artsen houden in de praktijk 22 weken aan als grens. Dat is omdat zij tot op 2 weken nauwkeurig de duur van de zwangerschap kunnen bepalen.

Zwangerschapsafbreking na 24 weken

Na 24 weken mag een arts een zwangerschap alleen afbreken om zeer zwaarwegende medische redenen. Bijvoorbeeld als de ongeborene niet levensvatbaar is. Artsen moeten zich houden aan zorgvuldigheidseisen bij late zwangerschapsafbreking.