Tot hoeveel weken kan ik een abortus laten uitvoeren?

Een abortus mag tot de 24e week van de zwangerschap. Artsen gaan in de praktijk uit van 22 weken. Daarna kan een abortus alleen om zeer zwaarwegende medische redenen.  

Abortus: pil of ingreep

Alleen een abortuskliniek of ziekenhuis met een vergunning van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) mag een abortus uitvoeren. Afhankelijk van de duur van een zwangerschap kunt u gebruik maken van medicatie (de abortuspil) of een ingreep.

Sommige huisartsen vinden dat zij zelf ook een abortuspil mogen geven. Maar zij hebben geen vergunning. Uw huisarts kan u informeren over een abortuskliniek in de buurt. Ook kunt u zelf rechtstreeks naar een abortuskliniek.

Abortus tot 24 weken

Abortus mag tot de vrucht buiten uw lichaam zou kunnen overleven. Die grens ligt voor het strafrecht bij 24 weken. Artsen houden in de praktijk 22 weken aan als grens. Dat is omdat zij tot op 2 weken nauwkeurig de duur van de zwangerschap kunnen bepalen.

Zwangerschapsafbreking na 24 weken

Na 24 weken mag een arts een zwangerschap alleen afbreken om zeer zwaarwegende medische redenen. Bijvoorbeeld als de ongeborene niet levensvatbaar is. Artsen moeten zich houden aan zorgvuldigheidseisen bij late zwangerschapsafbreking.