Beantwoording Kamervragen over investeringsvoorstellen uit Nationaal Groeifonds

Minister Blok (EZK) beantwoordt Kamervragen over de bekostiging van investeringsvoorstellen uit het Nationaal Groeifonds.