Kamerbrief over verkenning kabinetsopgave ruimtelijke kwaliteit en de wateropgave

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) stuurt het rapport 'Ruimtelijke kwaliteit in wateropgaven. Een verkenning naar verbetermogelijkheden' naar de Tweede Kamer. Het rapport verkent de mogelijkheden om de verbinding tussen ruimtelijke kwaliteit en de wateropgave zo veel mogelijk te stimuleren, ten behoeve van de kabinetsformatie. Zij gaat daarbij in op de bevindingen uit het rapport.

Kamerbrief over verkenning kabinetsopgave ruimtelijke kwaliteit en de wateropgave (PDF | 5 pagina's | 314 kB)