Aanbiedingsbrief bij beantwoording Kamervragen bij de jaarverantwoording LNV 2020

Minister Schouten beantwoordt vragen over de verantwoordingsstukken van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over het jaar 2020. Het gaat om vragen over de Slotwet, het Jaarverslag en het verantwoordingsrapport van de Algemene Rekenkamer.

Aanbiedingsbrief bij beantwoording Kamervragen bij de jaarverantwoording LNV 2020 (PDF | 1 pagina | 65 kB)