Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van het verslag Verzamelwet OCW II

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Nota naar aanleiding  van het  verslag over het wetsvoorstel Verzamelwet OCW 20.. naar de Tweede Kamer. Het voorstel gaat over wijziging van verschillende wetten op verschillende terreinen, met name onderwijs, cultuur en media.

Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van het verslag Verzamelwet OCW II (PDF | 1 pagina | 180 kB)