Nota naar aanleiding van het verslag Verzamelwet OCW II

Minister Van Engelshoven (OCW) reageert op het verslag van de vaste commissie voor van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Verzamelwet OCW 20... Het voorstel gaat over wijziging van verschillende wetten op verschillende terreinen, met name onderwijs, cultuur en media.