Ontwerp Aanpassingsbesluit WVO 2020

Het besluit gaat over wijziging  van verschillende onderwijsbesluiten om  deze in overeenstemming te brengen met de Wet voortgezet onderwijs (WVO) 2020.

Ontwerp Aanpassingsbesluit WVO 2020 (PDF | 21 pagina's | 392 kB)