Kamerbrief verslag informele Raad Algemene Zaken - Cohesiebeleid

Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt het verslag van de informele Raad Algemene Zaken op 18 mei 2021 met de ministers verantwoordelijk voor Cohesiebeleid naar de Eerste Kamer. De Tweede Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.