Kamerbrief voortgang uitvoering kabinetsreactie commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten

Minister Koolmees (SZW) beschrijft de voortgang van het totale pakket aan maatregelen voor de implementatie van het advies van de commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten.

Kamerbrief voortgang uitvoering kabinetsreactie commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten (PDF | 9 pagina's | 489 kB)