Noodzaak van volwasseneneducatie voor iedereen

Rapport van van UNESCO Leerstoel Volwasseneneducatie. Het rapport bevat aanbevelingen om te zorgen voor een betere infrastructuur voor volwasseneneducatie en voor een gelijke kans voor iedere inwoner van de Europese Unie (EU) op educatie.

Noodzaak van volwasseneneducatie voor iedereen (PDF | 31 pagina's | 2,8 MB)