Kamerbrief over uitstel periodieke rapportage Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking begrotingsartikel 3

Uitstelbrief van minister Kaag (BZ) op toezending van de beleidsdoorlichting van Sociale Vooruitgang (BHOS begrotingsartikel 3). Vanwege de introductie van de Strategische Evaluatie Agenda (SEA) is de beleidsdoorlichting omgezet in een periodieke rapportage, dat samenvalt met begrotingsartikel 3. De inschatting is dat de periodieke rapportage in 2023 kan worden aangeboden.

Kamerbrief over uitstel periodieke rapportage Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking begrotingsartikel 3 (PDF | 2 pagina's | 68 kB)