Reactie CPB motie Bruins Paternotte

Memo van het Centraal Planbureau (CPB) met een reactie op het verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het ministerie had het CPB verzocht om aan te geven op welke wijze het de effecten van investeringen in beeld brengt. En welke verdere initiatieven, ontwikkelingen of onderzoek het in de toekomst wil ondernemen om de kennis op dit gebied verder te verbreden en/of te verdiepen. Aanleiding was de motie van de Tweede Kamerleden Paternotte (D66) en Bruins (CU). Het memo hoort bij de kabinetsreactie op de motie van 1 juni 2022.

Reactie CPB motie Bruins Paternotte (PDF | 3 pagina's | 106 kB)