Bijlage bij kabinetsreactie op motie Paternotte Bruins over het door het CPB in kaart brengen van de effecten van investeringen in kennis

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Dijkgraaf (OCW) sturen de Tweede Kamer het memo van het Centraal Planbureau (CPB) met een reactie op het verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het ministerie had het CPB verzocht om aan te geven op welke wijze het de effecten van investeringen in beeld brengt. En welke verdere initiatieven, ontwikkelingen of onderzoek het in de toekomst wil ondernemen om de kennis op dit gebied verder te verbreden en/of te verdiepen. Aanleiding was de motie van de Tweede Kamerleden Paternotte (D66) en Bruins De ministers hadden op 1 juni 2022 de kabinetsreactie op deze motie naar de Kamer gestuurd. Het memo sturen zij na.

Aanbiedingsbrief bij memo CPB over in kaart brengen van de effecten van investeringen in kennis (PDF | 1 pagina | 182 kB)