Kamerbrief over voortgang aanpak stikstofproblematiek

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van aspecten van de structurele aanpak van de stikstofproblematiek. Zij stuurt de contourennota programma Stikstofreductie en Natuurverbetering (bijlage 1) en het overzicht voortgang bronmaatregelen per juni 2021 (bijlage 2) mee. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Kamerbrief over voortgang aanpak stikstofproblematiek (PDF | 14 pagina's | 736 kB)