Memorie van toelichting 8e incidentele suppletoire begroting 2021 EZK

Toelichting op het wetsvoorstel tot wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor het jaar 2021 (8e incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende steun voor evenementen en mentale steun voor ondernemers).

Memorie van toelichting 8e incidentele suppletoire begroting 2021 EZK (PDF | 8 pagina's | 359 kB)