Kamerbrief over enkele onderwerpen Waddengebied

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) en minister Schouten (LNV) informeren de Tweede Kamer over enkele onderwerpen uit het Bestuurlijk Overleg Waddengebied (BO Waddengebied) van juni 2021.

Kamerbrief over enkele onderwerpen Waddengebied (PDF | 4 pagina's | 235 kB)

De onderwerpen zijn:

  • Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026;
  • impactanalyse van effecten op economie en ecologie;
  • Duurzame kennishuishouding – kennisregisseur;
  • functioneren Omgevingsberaad Waddengebied.