Advies tot toekenningen Groenvermogen van de Nederlandse economie & Health-RI

De Adviescommissie Nationaal Groeifonds adviseert over het definitief onvoorwaardelijk toekennen van de middelen uit het Nationaal Groeifonds voor de projecten Health-RI en Groenvermogen.

Advies tot toekenningen Groenvermogen van de Nederlandse economie & Health-RI (PDF | 8 pagina's | 188 kB)