Antwoorden op vragen over sluiting van lerarenopleiding aan de Hogeschool Inholland

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt Kamervragen over studenten van Hogeschool INHolland die hun diploma niet kunnen halen door de opheffing van de lerarenopleiding. Zij kreeg deze vragen van het Tweede Kamerlid id Kwint (SP).