Kamerbrief over voortgang afhandeling waterschade

Minister Grapperhaus (JenV) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van deafhandeling van de waterschade van juli 2021 in Limburg en Noord-Brabant. Hij doet dit mede namens de ministers van BZK, IenW
en LNV en de staatssecretaris van EZK. De Regeling tegemoetkoming waterschade in Limburg en het onbedijkte gebied langs de Maas in Noord-Brabant in juli 2021 zit als bijlage bij de Kamerbrief.