Antwoord op Kamervragen over het artikel over moslimcollege dat jongens en meisjes op school wil scheiden

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Moslimcollege Beverwijk wil jongens en meisjes op school scheiden'. Hij kreeg de vragen van de Tweede Kamerleden Van der Laan en Van Meenen (beiden D66).