Kamerbrief over beleidsdoorlichting artikel 18 Scheepvaart en Havens

Minister Visser (IenW) informeert de Tweede Kamer over de opzet van de beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 18 Scheepvaart en Havens van Hoofdstuk XII Van de rijksbegroting. De beleidsdoorlichting gaat over de periode 2015-2020.